En diagnose er et værktøj – og intet andet. En diagnose siger intet om hvem du er; hvilke værdier, du har, eller hvad du bedst kan lide at foretage dig. Den fortæller intet om din historie, din familie eller dine venner, og siger ikke noget om hvilken værdi du har som menneske.

Så hvad skal man egentlig bruge den til?

Jeg vil ikke bruge plads på at beskrive hvad andre bruger den til. Når jeg overhovedet nævner diagnoser her på min hjemmeside, handler det om, at man nogle gange kan finde praktiske løsningsmodeller at tage udgangspunkt i, hvis man skæver til hvad andre med samme diagnose har gjort for at løse deres problemer.

Og så kan en diagnose bruges når man har behov for hjælp fra staten, økonomisk eller i form af hjælpemidler eller støttepersoner.

Derudover er den ikke interessant. Vi er unikke, og at det er vores måder at leve livet på, der er interessante, set i forhold til de problemer, vi selv oplever, vi har med at trives.

Sygdom og sundhed er to dele af samme smykke, og hænger uløseligt sammen: Den måde, vi er syge på, afspejles i den måde, vi kan være raske på.

Det handler om hvem vi er, ikke hvad vi er.

Skriv en kommentar: