At få familien til at hænge sammen i en til tider meget hektisk hverdag, kan være stressende i sig selv. Derfor skal der ikke altid så meget til, før familielivet gør ondt og går i hårdknude. Det glædelige er, at der heller ikke altid skal særlig meget til for at rette op på det igen, og få sat skibet tilbage på ret kurs.

Hver gang et familiemedlem ændrer sig, ændrer hele familien sig. Når børnene nærmer sig puberteten (eller er midt i den), når en forælder får nyt job, eller hvis der er problemer i skolen. Hvis I som forældre går fra hinanden, kræver det ekstra meget af jer, for at stable et godt samarbejde på benene midt i en brydningstid med måske sårede følelser, stolthed og vrede.

Hvis jeres familie er ved at kuldsejle, eller det bare vil være rart med et par øjne, der ser jeres familiemønster udefra, kan jeg hjælpe jer med at finde jer selv igen.

Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet som pædagog i Frejlev Skoles SFO/DUS siden april 2010. Før det har jeg arbejdet med småbørn (0-6 år) i 15 år, heraf 5 år som støttepædagog for børn med alt fra ADHD, infantil autisme, personlighedsforstyrrelse og lettere retardering.

Jeg har haft utallige både svære og lette forældresamtaler, og hver gang har det slået mig hvor værdifuld en base, familien er. Som familie påvirker I hinanden hver især, uanset om alle bor sammen eller ej, og jeres indbyrdes samspil er præget af jeres individuelle styrker og svagheder, og jeres egen personlige historie. Familien er vores base, og den måde, vi selv er opvokset på, tager vi med ind i vores nuværende familie, på godt og ondt. Den måde, vi opfatter vores børn/partnere/forældre på, afhænger af den måde, vi selv er blevet mødt på, og afgør oftest hvilke hensigter vi tillægger andre.

Familieterapi foregår i jeres eget hjem, og til prisen tillægger jeg kørselsgodtgørelse efter statens takster (3,80 pr. km), da jeg pt. ikke kan tilbyde indendørs rammer til familieterapi.

Skriv en kommentar: