Posttraumatisk Stress Syndrom er når vi har været udsat for nogle voldsomme hændelser, og kroppen reagerer. I PTSD står d’et for ”disorder”, i betydningen at noget ikke fungerer som det skal; kroppens reaktioner har ”sat sig for fast” og kroppen reagerer på omgivelser, den ikke længere befinder sig i.

Tab er at miste nogen eller noget, som havde en vigtig betydning for os. Nogle gange bliver vi hængende i tabet, og kan ikke komme videre; i stedet for at lukke hullet og se hvad vi kan få ud af livet med vores nye erfaringer, ”fryser vi fast” i bevidstheden om tabet uforholdsmæssigt længe, og ved ikke selv hvordan vi kommer videre.

Uforløste tab og PTSD ligner hinanden på den måde, at man ikke er begyndt at sørge. At sørge er nemlig at give slip, give slip på en gammel situation, give slip på det, man var engang – før den hændelse, der gav kroppen de traumer, man ikke kan komme videre med og reparere på.

Man må give slip på det gamle før det nye kan udvikle sig.

Læs mere på siden om Tab og Traumer: https://ilsebjerregaard.dk/?page_id=399

3 thoughts on “Tab og PTSD

  1. Hej Ilse,
    Tak for en super god blog med mange interesante emner 🙂
    Jeg kunne rigtig godt tænke mig at følge din blog – kan dog ikke se hvordan..kan du hjælpe mig?
    Hilsner fra Hanne

Skriv en kommentar: