Håndtering af katastrofetanker er et værktøj, som alle kan lære at bruge.

Det hjælper at se fakta i øjnene: Jeg har IKKE kontrol med det her, jeg kan hverken gøre fra eller til. Jeg må vente og se udfaldet af situationen, og så gøre det bedste, jeg kan, med det, der så er. Holde fokus på nuet.

Det gør man f.eks. ved at stille sig selv nogle spørgsmål om nuet: Hvad har jeg lige nu, som er godt og rart? Som jeg har, uanset udfaldet af det, mine katastrofetanker handler om? Og hvad kan jeg foretage mig lige nu, af de ting, jeg normalt plejer at kunne lide?

Især det sidste er vigtigt. Vi er ikke herrer over fremtiden, men vi kan sørge for at behandle os selv anstændigt ved at tage ansvar for, om vi lige nu foretager os noget, vi gerne vil. Vi kan fylde noget godt i den tid, vi er i lige nu, lige her. Indtræder katastrofen så, har vi i hvert fald haft det godt lige indtil da – og er vi så egentlig ikke også bedre rustet til at klare den krise, der eventuelt måtte komme?

Når man så har lært at håndtere tankerne, når de opstår, ønsker nogen at gå et spadestik dybere, og sørge for at de ikke kommer igen. Det kræver lidt mere arbejde end det er muligt lige at gøre rede for her.

Skriv en kommentar: