Hvordan reagerer du, når en kollega taler negativt til dig om en anden kollega?

I denne podcast, som er den bedste om mobning, jeg har hørt længe, taler Stine Kaplan Jørgensen om menneskers tendens til i en konflikt at finde andre mennesker at stive sig selv af med. Fordi konflikter er svære, stressende og udfordrer vores egen flokmentalitet og trang til at gruppere os. Netop denne tendens er det derfor nødvendigt, at vi adresserer og finder veje omkring, når vi vil bygge sunde fællesskaber. Og det er en ledelsesopgave. Men der er stadig noget, du som medarbejder kan gøre i hverdagen.

Konflikter er vigtige for fællesskabet

Konflikter har en vigtig funktion for vores fællesskab. Når man har en konflikt, udvikles og cementeres vores relationer – og har konflikten et konstruktivt forløb, er fællesskabet både stærkere og mere rummeligt bagefter. Det vil sige, at hvis vi tør have konflikter, holder vi bedre sammen.

Mobning derimod, er en reel trussel om opløsning af det eksisterende fællesskab, for i det øjeblik, et enkelt medlem skilles ud fra resten, ændrer fællesskabet sig for de tilbageværende – men den gruppekultur, der tillader ekskludering af et gruppemedlem, er der stadig.

Hvis man altså “peger offeret ud” (eller mobberen for så vidt), gør man hele fællesskabet en bjørnetjeneste, fordi man antyder, at problemet kan løses ved at en enkelt medarbejdere/et enkelt barn ændrer adfærd.

Så hvad gør du, når en kollega taler negativt til dig om en anden kollega?

Det er ikke så svært – og så alligevel…

Det bedste, du kan gøre, er i første omgang at lytte. Og imens du lytter, kan du gøre to ting:

  1. Forsøge at sætte dig ind i de følelser, der er på spil hos den kollega, der har noget på hjerte.
  2. Selv mærke rigtig godt efter, om du bliver følelsesmæssigt påvirket af det, du får fortalt.

Hvis du selv bliver ramt, har du noget i klemme, og bliver måske usikker, eller ked af det, hvis din kollega nu fortæller, at den anden har sagt noget grimt om dig. Og så er du i farezonen for selv at agere uprofessionelt og følelsesladet, og begynder måske selv at kigge dig om efter én at alliere dig med.

Og så er det tid til at sætte sig på hænderne…

“Den som fisen lugte kan…”, siger et mundheld. Den kan være god at huske her: Den situation, du lige nu står i, er startet af en anden, og ejes dermed af en anden. Det er altså også den anden, der skal handle på situationen, hvis den skal ændres. Det eneste, du reelt kan gøre, er at tilbyde at gå med din kollega over og tale med den, det hele handler om. Ikke være den, der fører ordet, og dermed overtager konflikten, men være den, der støtter din kollega i at få taget hul på bylden. Selv.

Skriv en kommentar: